25 November, 2010

LOGO KLKM

LOGO KLKM
MAKSUD LOGOSturktur Organisasi Utama KLKM


Tn.Hj. Rosdi Bin Abd Rahman
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri KLKM

Tn. Hj. Hassan Bin Hashim
Penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri KLKM (Latihan)

En. Abd Rahim Bin Mohamad
Penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri KLKM (Program)

YM Raja Norzaharman Bin Raja Sahadan
Penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri KLKM (Pentadbiran)

Dr. Paramasivam Muthusamy
Penolong Pesuruhjaya Negeri KLKM (Antarabangsa)

Dr. Abdul Rashid Bin Mohamad
Penolong Pesuruhjaya Negeri KLKM (Zon Utara)

En. Nor Hayat Bin Marzuki
Penolong Pesuruhjaya Negeri KLKM (Zon Tengah)

En. Wan Zulkarnain Wan Othman
Penolong Pesuruhjaya Negeri KLKM (Zon Pantai Timur)
Sejarah Penubuhan K.L.K.M.Diilhamkan oleh Prof Dr. Kamarudin Kacar,1975
(Dekan Fakulti Pendidikan UPM Serdang)

Keahlan seramai 28 orang.

1987 – UPM dan USM bergabung membentuk Kumpulan Latihan Pemimpin Pengakap.

1989 – KLPP bertukar kepada KLKM diperingkat IPT :-

- UTM KL - UUM
- UTM JB - KUSZA
- USM - UPM

UKM dan UiTM – Mempunyai perancangan penubuhan tetapi Gagal.

1993 – Seketeriat KLKM IPT dari USM bertukar ke UPM.

PPN KLKM = Prof Madya Haji Taha Kadir.

Pengurusi Latihan Negeri = En. Musa.


TERKINI

Seketeriat KLKM IPT dari UPM bertukar ke UniSZA.Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri KLKM
(Tuan Haji Rosdi Bin Abdul Rahman)

Pengerusi Latihan Mengikut Zon.


KESIMPULAN

  • KLKM merupakan sebuah Negeri dalam Persekutuan Pengakap Malaysia.

  • Diwujudkan bagi melatih Ahli Pengakap Kelana di peringkat Institut Pengajian Tinggi.

  • Sesebuah IPT yang berdaftar dengan Ibu Pejabat Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia dianggap sebuah daerah dalam pentadbirannya.

  • Gabungan daripada beberapa daerah tersebut membentuk sebuah Negeri yang dipanggil Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia.04 Ogos, 2010

Prinsip & Matlamat Kelana

PENGENALAN


PPM merupakan badan sekarela. Wujudnya berdasarkan prinsip pengasasnya (BP).
Kelana bukan sahaja program yg meluas dan berfaedah tetapi jln utk kehidupan yang sihat.
Kelana merupakan remaja yang terdiri daripada umur 17 ½ tahun – 25 Tahun.
Menawarkan pelbagai aktiviti, latihan dan membangunkan kemahiran insaniah.
Tumpuan juga diberikan kepada pembanggunan kesedaran diri dr aspek tanggungjawab dan perkhidmatan kesukarelaan kpd masyarakat.
Cogan KataBerkhidmat”.

PRINSIP

Berdasarkan prinsip pengakap.

Harus berkhidmat demi Tuhan, bertindak dengan mengambil kira apa yang perlu dan meggunakan kebolehan untuk kebaikan diri sendiri , keluarga serta masyarakat di mana mereka tinggal.

3 Prinsip Utama berpandukan Kewajipan kepada Tuhan, Kewajipan kepada Semua, Kewajipan kepada Diri sendiri.


MATLAMAT

Membina semangat kerakyatan dan menggalakkan pembanggunan fizikal, mental, sosial dan semangat golongan muda supaya mereka dapat memperolehi kedudukan yang baik sebagai anggota tempatan, kebangsaan dan masyarakat antarabangsa.

Membantu mengenali peranan yg boleh dimainkan dalam masyarakat.

Menggalakkan ahlinya menjadi jujur pada diri sendiri dan turut bertanggungjawab kepada dunia disekililing.


Carta Organisasi Persekutuan Pengakap Malaysia

14 Julai, 2010

Undang-Undang Pengakap


1. Seorang pengakap hendaklah sentiasa bermaruah dan mempunyai

kehormatan diri.

2. Pengakap hendaklah taat kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang

Dipertuan Agong, raja-raja, pemimpin, ibu bapa, majikan dan

orang-orang yang di bawahnya,

3. Pangakap adalah berguna dan sanggup menolong orang setiap masa.

4. Pengakap bersahabat dengan semua pengakap di seluruh dunia tanpa

mengira keturunan, bangsa, agama, kebudayaan, negara, warna kulit

dan pangkat.

5. Pengakap adalah seorang yang sempurna pekerti dan sentiasa

berbudi.

6. Pengakap adalah baik dan kasihkan binatang.

7. Pengakap adalah orang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan

ibu bapa, ketua patrol dan pemimpin tanpa soal.

8. Pengakap adalah seorang yang sentiasa tersenyum dan manis mukanya

walaupun dalam masa kesusahan.

9. Pengakap itu seorang yang jimat dan cermat.

10.Pengakap itu bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan

perbuatannya.

Persetiaan PengakapBahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia, yang saya, dengan seberapa daya upaya saya, akan:
Taat kepada tuhan, raja dan negara ;
Menolong orang pada setiap masa ;
Menurut undang-undang pengakap.

Persetiaan ini sentiasa dilafazkan pada setiap istiadat pengakap. Semasa melafazkannya, ahli Pengakap mestilah berdiri dalam keadaan sedia. Tangan kanan diangkat separas bahu.Tapak tangan ke hadapan, manakala ibu jari diletakkan di atas kuku jari kelingking dan tiga jari tengah diluruskan.


PENGERTIAAN PERSETIAAN PENGAKAP

• Taat kepada Tuhan
Ahli pengakap mestilah beragama dan mematuhi ajaran agama. Hendaklah sentiasa bersyukur kepada tuhan yang memberikan rezeki dan kesihatan. Ahli pengakap mestilah yakin kepada diri sendiri dan sentiasa menunjukkan contoh yang baik.

• Taat kepada Raja
Ahli pengakap hendaklah mentaati dan mematuhi Yang Dipertuan Agong, Raja-raja dan wakil-wakil raja. Undang-undang negara dan istiadat raja difahami. Disiplin dan tatatertib mestilah sentiasa diamalkan.

• Taat kepada Negara
Ahli Pengakap hendaklah menghormatu undang-undang negara, pemimpin-pemimpin dan dasar-dasar kerajaan. Mencegah diri daripada hal-hal yang boleh memburukkan negara.

• Menolong orang pada setiap masa
Ahli Pengakap mesti jujur dan rela hati berbakti kepada orang yang memerlukan pertolongan. Pengakap haruslah membantu pihak keselamatan atau orang ramai ketika berlaku malapetaka, kecemasan atau kemalangan.

• Menurut Undang-undang Pengakap
Ahli pengakap hendaklah mematuhi dan mengamalkan semua prinsip yang terkandung dalam undang-undang pengakap.

12 Julai, 2010

Logo PengakapLogo Pengakap Dunia

1. i) Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara

ii) Menolong orang pada setiap masa

iii) Menurut undang-undang pengakap

2. Dua buah bintang pecah lima warna ungu pada kelopak kiri dan kelopak kanan-

melambangkan Undang- undang Pengakap yang sepuluh itu.

3. Ikatan putih - menunjukkan ikatan persaudaraan pengakap.

4. Lingkaran tali berwarna putih - melambangkan persaudaraan Pengakap Sedunia.

5. Warna ungu - kepimpinan

6. Warna putih - kesucian dan kebersihan.
Logo Pengakap Malaysia

1.

i)Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara
ii)Menolong orang pada setiap masa
iii)Menurut undang-undang pengakap

2.

Warna kuning, hijau dan merah-melambangkan unit-unit pengakap: kuning bagi Pengakap Muda dan merah bagi Pengakap Remaja.

3.

Dua buah bintang pecah lima berwarna hijau pada kelopak kiri dan kelopak kanan-melambangkan Undang-undang Pengakap yang sepuluh itu.

4.

Ikatan hijau-menunjukkan ikatan persaudaraan pengakap.

5.

Lingkaran tali berwarna biru tua-melambangkan perpaduan rakyat Malaysia, iaitu agama Islam.

6.

Warna kuning pada anak bulan dan bintang-menunjukkan warna diraja bagi Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja.

7.

Bintang pecah 14(warna kuning)-melambangkan 14 buah negeri(termasuk Wilayah Persekutuan) terkandung dalam Malaysia.

Sejarah Ringkas Pengakap Kelana
Pengakap Kelana telah diwujudkan kerana terdapat permintaan untuk penubuhannya oleh para belia. Sebenarnya, Pengakap bermula sebagai persediaan pengalaman dalam latihan kepimpinan dan sebagai inisiatif oleh Lord Baden-Powell (BP) untuk Pengakap darat di India dan Afrika semasa zaman perang.

Selepas melalui Perang Boer di Afrika Selatan, BP telah menulis semula buku panduan latihan melalui pengalamannya untuk kanak-kanak lelaki dan bercadang untuk menggunakannya dalam organisasi yang wujud seperti Boys Brigade. Untuk menguji penyampaian idea di dalam buku tersebut, BP telah mengadakan satu perkhemahan percubaan bersama 20 orang kanakkanak lelaki di Pulau Brownsea, England pada 31 Julai hingga 9 Ogos 1907.

Perkhemahan tersebut telah membuahkan kejayaan dan dipertimbangkan untuk

menjadi permulaan kepada kegiatan berpengakap. Buku panduan tersebut, yang kini bertajuk Scouting for Boys telah diterbitkan pertama kalinya pada bulan Januari 1908. Buku tersebut mendapat sambutan daripada sebahagian kanak-kanak lelaki serta sebilangan kecil kanakkanak perempuan dan dengan segera meletakkan idea BP sebagai sesuatuyang amat praktikal dan sangat wajar.

Mereka membentuk patrol mereka sendiri dan kemudian menyedari keperluan bantuan daripada golongan dewasa, lalu melantik ketua sendiri daripada kalangan dewasa. Pergerakan Pengakap berkembang dengan cepat dari Britain ke negara-negara lain. Pengakap telah diwujudkan di Malaysia pada tahun 1910, dua tahun selepas ia diasaskan di Britain.

Pasukan Pengakap pertama, ditubuhkan di Singapura pada tahun 1910 oleh seorang rakyat Inggeris yang bernama Frank Cooper Sands. Bermula dari situ, pergerakan Pengakap berkembang ke Semenanjung Tanah Melayu. Pada hari ini, pergerakan Pengakap telah kekal dan melebihi 200 buah negara di dunia dengan keahlian melebihi 28 juta orang. Tahun 1990 melihatkan kemunculan Pengakap di kebanyakan negara Eropah Timur selepas terdapat jurang selama 40 tahun, sekali lagi Pengakap memaparkan Pengakap sebagai gerakan antarabangsa seluruh dunia. Pengakap lama yang ingin terlibat semula dalam kegiatan-kegiatan Pengakap telah mencadangkan supaya ditubuhkan satu kumpulan bagi ahli dewasa yang bersesuaian dengan minat dan kebolehan mereka. Pada tahun 1917,

Pengakap Kelana dengan rasminya dilancarkan di United Kingdom dengan nama Pengakap Dewasa. Walau bagaimanapun, pada tahun 1918, nama ini telah ditukar menjadi Pengakap Kelana. Pada tahun 1922, BP telah menulis dan menerbitkan sebuah buku panduan untuk bahagian Pengakap Kelana yang diberi nama, Rovering to Success. Di dalamnya, beliau membentangkan tujuan dan matlamat Pengakap Kelana dan menggambarkan jalan ke arah kehidupan yang dilihat beliau sebagai panduan untuk pemuda-pemuda mengikuti keadaan semasa. Pada tahun 1931, Perkhemahan Kelana Sedunia (World Rover Scout Moot) yang pertama telah diadakan di Kandersteg, Switzerland. Perkhemahan ini telah dihadiri oleh 3000 ahli Pengakap Kelana dan keputusan dalam penerimaan Pengakap Kelana sebagai pergerakan seluruh dunia telah dicapai semasa perkhemahan ini. Tahun 1975 memperlihatkan pembangunan yang pesat dalam Pengakap Kelana apabila keahlian dibuka kepada wanita muda di Malaysia. Ini telah diikuti dengan keputusan yang sama bagi bahagian Pengakap Remaja dan disambung kepada bahagian Pengakap Muda dan bahagian Pengakap Kanak - kanak.